Ηλιακός Θερμοσίφωνας Σειρά Premium
 • Αντιστάσεις
 • Θερμοστάτες
 • Ανόδια Μαγνησίου
 • Αντιψυκτικά
 • Βαλβίδες αντεπιστροφής
 • Βαλβίδες εξαερισμού
 • Τάπες
 • Φλάντζες
 • Ρακόρ σύνδεσης
 • Διαφορικοί Θερμοστάτες
 • Τρίοδες ηλεκτροβάνες
 • Κυκλοφορητές (Solar Kit)
 • Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμιξης
 • Θερμοστατικές βαλβίδες εκτροπής

 

Γραμμή παραγωγής

Bartec

Κατεβάστε τον Νέο Κατάλογο

2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ