100% Ανακυκλώσιμα Υλικά

Γνωρίστε την BARTEC ABEE

Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας από τον αρχικό σχεδιασμό των προϊόντων της είναι η χρησιμοποίηση  πρώτων υλών από την παραγωγή έως την συσκευασία,  που είναι 100% ανακυκλώσιμοι.

  • Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων  και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
  • Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας
  • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
  • Συμβάλλει στη δημιουργία έμπρακτης περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Διατήρηση φυσικών πόρων

Επίσης διαθέτει χώρους για την συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και την  προώθηση τους σε εταιρίες ανακύκλωσης.